تبلیغات
ثقلین - تنظیم برنامه


اهمیت برنامه ریزی:

اشتباه اغلب محصلان ناموفق این است که به علت کوتاهی در تنظیم "برنامه مشخص مطالعه" ، ازانجام دادن تکالیف مدرسه غفلت میکنند وناگهان در می یابند که درس ها روی هم انباشته شده است.

اگر برنامه ای را، که حداکثر استفاده از وقت را به شما بدهد ، از روز اول سال تحصیلی به دقت اجرا کنید، در می یابید که به اندازه کفایت وقت برای مطالعه و هم برای سایر فعالیت های روزانه خود دارید. شاید مهم تر از درس خواندن ، داشتن برنامه مناسب برای درس خواندن است ! چون وقتی برنامه داشته باشید می توانید بدون استرس آن درس را بخوانید و دغدغه ای بای تمام کردن ان درس نداشه باشید که این خودش کمک بزرگی است.

داشتن« برنامه مشخص مطالعه »نیروی تمرکز حواس را زیاد می کند. اگر عادت کنید موضوعی را هر روز در سر ساعت مشخص مطالعه کنید ، در می یابید که تامین تمرکز حواس برای فراگرفتن آن موضوع کوشش بسیار کمتری لازم دارد.

با تنظیم برنامه مشخص مطالعه و اجرای دقیق آن از ابتدای سال تحصیلی می توانید از خطر «انباشتن مغز» ، درآخرین دقایق پیش ازامتحان اجتناب کنید.«انباشتن مغز» روش مطمئنی برای فراگیری واقعی نیست ،چون درس هایی که به طور فشرده فراگرفته شوند سریعاً فراموش می شوند وبه علاوه ، انباشتن مغز احتمالا سبب ناراحتی های هیجانی و اضطراب انگیز ذهنی نیزمی شوند و این هیجانات بخش عمده کارایی و آمادگی ذهنی شما را ، درست همان لحظه ای که نیاز به هشیاری دارید فلج می کند.

 

در مورد حفظ قرآن نیز داشتن برنامه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

نکاتی که در بالا اشاره شد در حفظ قرآن نیز صادق است، از جمله:

  • حفظ روزانه ی قرآن باید هجمی مشخص و متناسب با هر فرد را داشته باشد.این باعث می شود از که از افراط و تفریط در حفظ جلوگیری شود و اصطلاحا: آهسته و پیوسته باشد!
  • حفظ قرآن نیاز به داشتن تمرکز حواس زیاد است. یعنی اگر ذهن شما مشوش و در یک لحظه چند جا باشد(!) نمی توانید با دقت و سرعت آیات قرآن را حفظ کنید.

ولی داشتن برنامه کمک زیادی به حل این مشکل می کند.