تبلیغات
ثقلین - اهمیت انتخاب مکان و زمان ثابت برای حفظ
 اهمیت انتخاب مکان و زمان ثابت
نتیجه تصویری برای زمان
بهتر است حفظ روزانه شما در مکان و زمانی ثابت در هر روز باشد.این کار باعث حفظ تمرکز و منظم شدن برنامه حفظ شما می شود.
البته برای تنوع ، چند وقت یکبار تنوع در مکان و زمان لازم است.
ملاک مناسب بودن یک مکان برای انتخاب آن، سادگی و عدم وجود مانع برای تمرکز است!
 بنابراین مکان مناسب باید :
کم رفت و آمد باشد ، دارای تزیینات زیاد و وسلید زیاد نباشد و  وسایلی مانند تلوزیون و ... در آن
وجود نداشته باشد.
در ضمن هنگام حفظ نباید تلفن هوشمند در آن اتاق باشد!

زمان حفظ بستگی به خود شما دارد که در چه زمانی از شادابی و حضور ذهن بالاتری برخوردار هستید.
ولی معمولا ابتدای صبح و به خصوص زمان بین الطلوعین بهترین زمان است.
نکته ای که در انتخاب زمان باید مورد توجه قرار گیرد، خالی بودن آن زمان در همه روزها ی هفته و یا حداقل بیشتر روزها است. چرا که باید این زمان در هر روز ثابت باشد!
شب ها قبل از خواب،زمان مناسبی برای مرور محفوظات قبلی و محفوظات همان روز است. برخی معتقدند که که ذهن انسان در خواب اطلاعات قبلی را تحلیل می کند و اگر قبل از خواب،محفوظات مرور شود،استحکام آن در ذهن بیشتر می شود.