تبلیغات
ثقلین - بیان آیت الله حسن زاده آملی درباره حفظ قرآن


                                                    

"حقیقت امر این است که از همان ابتدا،عشق عجیبی به دیوان شعرا و نیز نظم و شعر داشتم.

روی این ذوق،همان وقت،تمام دو بیتی های باباطاهر را حفظ بودم.وتمام رباعیات خیام را،و اکثر غزلیات حافظ را،همین طور دیگران را.

ای کاش از همان وقت،کسی به من می گفت که آقا به جای این که این ها را حفظ کنی،شروع کن به حفظ قرآن.

والان این حسرت برای من به جا مانده است که این عشق و علاقه ای که به دواوین [دیوان ها] شعرا داشتم،کاش در حفظ قرآن به کار می بردم"1

 

 

(منبع : میراث ماندگار،ص 563 / برگرفته از کتاب درسنامه حفظ قرآن کریم)