تبلیغات
ثقلین - حفظ قرآن در دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی


« من معتقدم که طلبه ها دو دسته اند :
یک دسته حافظه های قوی و زمینه های ذهنی مناسبی برای حفظ قرآن دارند، به گونه ای که اگر وقت بگذارند به راحتی می توانند حافظ  قرآن شوند. من به این گونه افراد سفارش می کنم که حفظ قران را به طور جدی پی گیری کنند ؛ حوزه ها یک عده حافظ قرآن در سطح عالی داشته باشند.
ولی گروه دیگری هم هستند که تا این اندازه آمادگی ندارند و اگر بخواند حافظ قران شوند ، باید همه وقتشان را روی حفظ بگذارند.من به این دسته توصیه می کنم آیاتی را که برای استشهاد بر مسائل مختلف مورد نیاز است، حتما از حفظ داشته باشند.»
1
ایشان همچنین در یکی از درس خارج های خود فرموده بودند : «مرحوم آیت الله خویی در دوران پیری به حفظ قرآن مشغول شدند » و آنچه که معروف است این است که در همان سنین پیری، موفق به حفظ بیش از 25 جزء از کلام الله مجید شدند!
2

1- مجله پیام قرآن - شهریور 72 - ص  52
2- برگرفته از کتاب درسنامه حفظ قرآن کریم