تبلیغات
ثقلین - حافظ قرآن،همنشین انبیاء!

                                                                

رسول اکرم فرمودند : "گرامی ترین مردم نزد خداوند پس از انبیاء،علما و پس از ایشان حاملان قرآنند.

مانند انبیا از دنیا خارج می شوند و به همراه ایشان محشور می گردند و با ایشان از پل صراط عبور کرده و پاداششان نیز همانند انبیا است.پس خوش به حال طالبان علم و حاملان قرآن به سبب شرف و کرامتی که در نزد خداوند دارند..."1

 

از آنجا که حامل قرآن با نبی مقایسه شده و اجر و پاداش او مانند نبی است،معلوم می شود که حامل قرآن باید ویژگی های نبی را هم داشته باشد. پس صرف حفظ کلمات و معانی و حتی تفسیر کافی نیست!

به علاوه،حامل از لحاظ لغوی با حافظ فرق میکند.حافظ فقط کلمات را در ذهن دارد ولی حامل،حمل کننده معارف است و مانند انبیا می کوشد آنها را در خود و جامعه عملی کند.1- مستدرک الوسائل/ج 4 / ص 244