تبلیغات
ثقلین - حفظ قرآن در منظر آیت الله بهجت
حفظ قرآن در منظر آیت الله بهجت

 "قرآن را حفظ کنیم تا همیشه با ما باشد و ما با او باشیم. به قرآن تحصن بکنیم و آن را وسیله حفظمان در فتن و شداید دنیا قرار بدهیم."(1)

همانگونه که دیدیم،ایشان به یکی از بزرگترین و اصلی ترین دستاورد های حفظ قرآن یعنی انس و قرابت دایمی با قرآن ، اشاره فرمودند.
اگر قدری فکر کنیم، درمیابیم که اگر انسان بتواند هر لحظه ای که خواست، بتواند با قرآن ارتباط برقرار کند خیلی با ارزش و پربرکت است. این آثار را هیچگاه #مصحف جیبی قرآن ندارد!

 "قرآن را حفظ کنید.نتیجه حفظ قرآن قابل توصیف نیست...قاعدتا حفظ قرآن خیلی #آسان است!!...(چرا که) 'سهل الله حفظه لامته'، خداوند حفظ قرآن را بر امت رسول خدا آشان نموده. ولی ابقا و نگهداری از آن #تکرار لازم دارد، زیرا که فرمود: 'تعاهدو هذا القران فانه وحشی'. قرآن را تکرار کنیم، که زود از خاطر می رود."(2)

1- به سوی محبوب ص71
2- در محضر آیت الله بهجت ص115


#ثقلین:  saghalyne12@

 hablolmatin12.mihanblog.com