تبلیغات
ثقلین - حربه های شیطان در زمین زدن حافظ قرآن
آیا واقعا شیطان به دنبال این است که انسان را از محضر قرآن دور کند؟
در جواب به این سوال باید گفت: 
 قرآن کریم در سوره ی زخرف می فرماید "و مَن یَعشُ عَن ذِکرِ الرحمنِ نُقَیّض له شَیطاناً فَهُوَ لَه قَرین" . یعنی همنیشینی و انس با "ذکر الرحمن " را مساوی با عدم همنیشینی با شیطان معرفی می کند.
از آنجایی که حفظ قرآن میتواند زمینه تدبر در قرآن باشد،پس می تواند برای انسان تذکر را به همراه آورد و این عمل مصداق "ذکر الرحمن " میشود.
 پس اگر حفظ قرآن مصداق ذکر الرحمن باشد، قطعا شیطان به دنبال این است که مانع این کار شود. چراکه قلبی که در آن قرآن ورود کرد، از نفوذ شیطان در امان می ماند.

معمولا شیطان از دو طریق ورود میکند:
اول سعی می کند،حافظ قرآن را از حفظ کردن ناامید کند.برخی افراد که دارای اعتماد به نفس کمی هستند،زمینه ی این را دارند.
دوم مغرور کردن شخص حافظ است.مخصوصا اگر فرد با استعدادی باشد و حفظ  خوبی داشته باشد. افراد زیادی بودند که در راه حفظ قرآن بعد از مغرور شدن افت زیادی کردند.
اما اگر این دو راه بی فایده ماند، شیطان سعی می کند که حافظ قرآن را از معارف قرآن تهی و بی بهره کند. چگونه؟ از طریق غفلت از اصل معارف قرآن! با زیبا جلوه دادن جنبه دنیایی آن؛با متوقف کردن انسان در حفظ ظاهر و الفاظ قرآن؛ (یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاه الدنیا و لا یغرنکم بالله الغرور)

راه مقابله با آن (از زبان قرآن) چیست؟
در مطلب بعدی ارایه میشود...