تبلیغات
ثقلین - روش حفظ قرآن2 (اتصال)
روش حفظ قرآن2
#اتصال
اتصال مقاطع و آیات


پس از آنکه هر قسمت از آیه را به خوبی حفظ کردیم ، نوبت به اتصال این مقاطع کوچک به هم می رسد!

 هر قسمتی را که حفظ کردید و تمام شد ، باید "حداقل یک مرتبه" با قسمت قبلی بخوانید.پس از اتمام آیه ، "حداقل یک بار" همه ی قسمت ها را با هم بخوانید.
قسمت اول هرآیه را با "کل آیه قبل" بخوانید.

اگر این 3 نکته به خوبی رعایت شود ،
اولا هر آیه در ذهن شما به طور کامل تثبیت می شود
 و ثانیا ترتیب آیات را فراموش نخواهید کرد

 مرحله دوم یعنی اتصال ، از مرحله اول که حفظ هر مقطع به تنهایی هست، بسیار "مهم تر" است
بنابراین بیشتر وقت حفظ باید صرف اتصال شود ؛ چراکه در حین اتصال ، قطعه ها هم بر اثر تکرار به خوبی حفظ می شوند! (انشاءالله)