تبلیغات
ثقلین - روش تثبیت کردن چیست؟

#تثبیت ، یک روش نداره...
مهم اینه که شما بتونید آیه ها رو از حفظ و بدون غلط، یا تعداد غلط های کم، بخونید!

ولی به عنوان پیشنهاد :

* اولا صفحه به صفحه تثبیت کنید ؛
مگر اینکه آیات یه صفحه ای خیلی فراموش شده ، که در این حالت میتونید به صورت آیه ای تثبیت کنید...

* ثانیا چند بار با توجه و تمرکز ، از رو بخونید ( برای تمرکز، خط بردن با #انگشت موقع خوندن راهکار خوبیه)
و اگه لازم شد صوت گوش بدید

* و ثالثا موقع از حفظ خوندن حتما قرآن بسته باشه و به حافظتون "#اعتماد " کنید...
اگه گیر کردید بعد که صفحه تموم شد، گیر ها رو برطرف کنید.
+++++++++++++++++++
لازم نیست که حتما بدون غلط صفحه رو بخونید... (بر عکس حرف خیلی از اساتید!!!!)
چون تسلط ، مرحله ای هست...
شما تو مرحله اول باید #باز_سازی کنید، بعدا درز ها رو بگیرید!

البته این به این معنا نیست که سرسری عبور کنید!


پس جزییات کار با خود شماست و با تجربه می فهمید...